תכנית השימור לעיר ראשון לציון

צביקה קמיל, אדריכל
מ"מ רכז תחום שימור אתרים
אגף תכנון עיר - עיריית ראשון לציון

שעות קבלת הקהל לעיון  במסמכי התכנית:
יום א', ד', ה       בין השעות         8:30-12:30
יום ב'                בין השעות         16:00-18:00

כתובתנו: 
רח' הכרמל 20 , קומה 2 , אגף א', ראשון לציון     
טלפונים:   03-9547592 פקס: 03-9547905

תכנית שימור- תיק תיעוד בית העירייה ההיסטורי, ראשון לציון

תכנית שימור עירונית מס' 2/84/1 :
עיריית ראשון לציון יזמה תכנית מתאר לשימור אתרים ברחבי העיר, מטרת התוכנית לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור ושיקום המורשת הבנויה של העיר ראשון-לציון.
השימור ישמש כמנוף לצורך התחדשות עירונית והחייאה כלכלית ותרבותית כמו כן ישמש ככלי לשדרוג הנוף האורבני, לאספקת תמריצים, ולחשיפת הציבור הרחב לאתרי השימור שהינם בעלי חשיבות היסטורית, אדריכלית ולאומית.
התכנית כוללת 92 אתרים לשימור ו2 מתחמי שימור : 'לב המושבה'- מרכז העיר ההיסטורית, ומתחם היקב.
התכנית פורסמה להפקדה ראשונה בתאריך 20.11.14 ולאחר דיונים בהתנגדויות פורסמה להפקדה שניה בתאריך: 19.8.16
מצ"ב מסמכי התכנית לעיון הציבור:

תיקי תיעוד סרוקים 
תיק תיעוד בית הפקידות הראשון (רחוב רוטשילד פינת מוהליבר)

תכנית מתחם היקב ר"צ 40/15:
 מטרת התכנית שימור והחייאת מתחם היקב ההיסטורי, חיבורו למרכז העיר וקביעת הוראות ותנאים לפיתוח מתחם המשלב שימושים מעורבים של מסחר, תעסוקה, דיור מוגן, מגורים ודיור להשכרה לצד שטחי ציבור, כחלק מחידוש והחייאת מרכז העיר. בנוסף קובעת התכנית תקני חניה. התכנית נדונה במליאה בתאריך 25.8.2016 והומלצה בפני הועדה המחוזית על הפקדה בכפוף לביצוע שינויים ותיקונים כפי שמופיעים בפרוטוקול. מצ"ב מסמכי התכנית לעיון הציבור: