תוכנית פינוי בינוי בשכונת רמת אליהו

מנהלת פינוי ובינוי רמת אליהו, הינה שלוחה  של עיריית ראשון לציון הכפופה לראש העירייה ומנכ"ל העירייה.
המנהלת ממומנת ע"י העירייה ומשרד השיכון ופועלת ללא מטרת רווח.
הקמת המנהלת  בינואר 2016 מהווה שלב חשוב ומשמעותי בתהליך לשינוי פני השכונה  בכלל ולקידום  פרויקט הפינוי בינוי, בפרט
.
המנהלת יושבת במבנה "ביתנו" ברח' זלמן שניאור 23 והיא  נועדה לשמש כתובת לדיירי השכונה בכל שאלה ועניין.

מטרות המנהלת  

 1. ליווי התכנון של תוכניות בניין העיר הרלוונטיות לשכונת רמת אליהו ולשכונות הקולטות.
 2. גיבוש המבנה האירגוני, גיוס צוות המנהלת והיועצים החיצוניים. גיבוש נהלי עבודה של המנהלת והפעלתה בתיאום ובכפיפות
  להנהלת העירייה.
 3. פעילות מול תושבי השכונה להסברת התוכנית, הסכמת התושבים להליך וסיוע לתושבים בכל שלבי הפרוייקט, ועד לקבלת מפתח לדירה חדשה.
 4. ניהול המגעים עם גורמי המדינה באשר לביצוע הפרויקט, לרבות תיאום מכרזים מול רשות מקרקעי ישראל ופעילות מול יזמים, שיפעלו בשכונה ובשכונות הקולטות.
 5.  אחריות לתיאום עבודות הפיתוח והבנייה הציבורית ברמת אליהו, מול העירייה ומול החברה הכלכלית.
 6.  טיפול בחסמים והתנגדויות במידה ויהיו.
 7.  מתן מענה כולל לתושבים בכל הקשור לפרויקט, בהיבטים המשפטיים, הכלכליים וכל נושא אחר הקשור לפרויקט. 

יעוד
המנהלת תלווה את תכנון השכונות רמת אליהו, נחלת יהודה וצריפין ותפעל במקביל מול תושבי השכונה בהיבט החברתי/קהילתי וזאת על מנת לקדם את תכנית פינוי בינוי ולהביא לשיפור רמת החיים של התושבים ולהקמת שכונה חדשה ומודרנית.

רקע כללי
שכונת רמת אליהו הינה שכונה ותיקה בעיר ראשון לציון שהוקמה לפני כ- 75 שנה ובמשך כל שנות קיומה הייתה שכונה קולטת עלייה.
שטח השכונה (כולל אזורי התעסוקה): כ- 1,200 דונם. שטח אזורי התעשייה כ- 240 דונם וכ- 180,000מ"ר בנוי.
מספר התושבים בשכונה : כ- 13,000.
מספר יחידות הדיור בשכונה : כ- 4,300 יח"ד מתוכן כ- 3,100 זקוקות לחיזוק. (פינוי בינוי או תמ"א 38), מדובר בדירות שיכון ישנות בבנייני "רכבת". המתוכננים לפינוי בינוי והבניינים האחרים, (בנייני H עם כניסה אחת) המיועדים לתמ"א 38.

מפת העירמפה עקרונות התכנון

 

 

 

 

 

 

 

 

מצב קיים

 •  גודל דירה ממוצע כ- 50-60 מ"ר.
 •  המצב הפיזי של הבניינים בחלקו הגדול ירוד.
 •  בחלק מהבניינים קיימים ליקויי בטיחות משמעותיים.
 •  מערכות התשתיות בשכונה הנן מיושנות.
 •  אין במבנים הקיימים מעליות וממ"ד.
 •  המבנים לא עומדים בתקנים העכשוויים.
 •  בחלק מהמבנים הורחבו הדירות, מדובר בהרחבות לא אחידות, הפוגעות במראה המבנה ובמראה השכונה שחלקן יצרו בעיות
   קונסטרוקטיביות ובטיחותיות.

במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות שיקום לשכונה בהצלחה חלקית בלבד.
על מנת להביא לפתרון מלא של שיקום השכונה, החליטה עיריית ראשל"צ ליזום תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית לשכונה שעיקרה ביצוע "בינוי פינוי בינוי" לדירות הנ"ל.
עקב הכמות הגדולה של הדירות לפינוי מול יכולת הקיבול של שטח השכונה, גובש פתרון ייחודי שיאפשר בניה מחוץ לשכונה כדי להעביר חלק ניכר מדיירי השכונה למתחמי מגורים חדשים בשכונות אחרות בעיר.
בשיתוף פעולה תקדימי עם משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, גובשה תכנית לפיה תוקמנה בשכונות נחלת יהודה וצריפין (בשטח המחנה המתפנה) דירות בהיקף שיאפשר פינוי של כ- 1500 יח' דיור מתוך שכונת רמת אליהו, כאשר המדינה הסכימה להעמדת הקרקע שבבעלותה תוך ויתור על מירב התמורה של הקרקע הקולטת לטובת הדיירים שיפונו מהשכונה.

מפת התכניתלהלן פירוט של עקרונות התכנון:

 • כ- 400 יח"ד ליד נווה ים ללא שינוי.
 • בנייה צמודת קרקע בדרום השכונה – ללא שינוי.
 • מתחם פוזננסקי – תכנית פינוי בינוי מאושרת להקמת 290 יח"ד. 
 • מבני "הרכבת" יעברו תהליך של פינוי בינוי.
 • חלק משטחי התעשייה יפונו לטובת שימושים מעורבים.
 • כמחצית מדירות התמורה לדיירי השכונה ינתנו מחוץ לשכונה. 

שלבי  הביצוע של בינוי פינוי בינוי :
מפה קרקעות משלימות פינוי בינוי רמת אליהושלב א'
הינו בינוי בשכונות החדשות הקולטות על קרקע של רשות מקרקעי ישראל ומעבר חלק מתושבי השכונה לדירות חדשות אלו.
שלב ב'
לאחר פינוי הבתים יהרסו המבנים הישנים בשכונה ובמקומם ייבנו בניינים חדשים, דבר שיאפשר מעבר של תושבים נוספים בשכונה לדירות חדשות ולפנות את הישנות, וחוזר חלילה עד להשלמת פינוי כל הדירות שבמסגרת התוכנית.
המנהלת תהא אחראית על קידום וביצוע תהליך מורכב זה, ותנהל את הפרויקט בכל שלביו והיבטיו מול המוסדות, היזמים, העירייה וכמובן הובלת התהליך החברתי מול תושבי השכונה. 

 

בסוף התהליך  התכנון המשולב יתרום לשיפור איכות החיים בשכונה במגוון תחומים כמפורט להלן:

 מרחב ציבורי  מגורים  קהילה  חינוך  תעסוקה

 מרחב ציבורי :
שיפוץ גנים, שפת רחוב, יצירת רצף, שטחים ציבוריים.

 מגורים:
כל יח"ד תזכה לשיפור, שיפוץ חזיתות, תמ"א 38 , פינוי בינוי ועוד.

 קהילה:
שיתוף ציבור, מינהלת, פעולות קהילתיות, אירועים ועוד.

 חינוך:
יצירת רצף חינוך איכותי מגיל גן ועד בגרות.

 תעסוקה:
עירוב שימושים, יצירת קמפוס, שילוב תעסוקה מתקדמת.

ללוח המודעות לתושבי השכונה