אגף תכנון עיר

מנהלת האגף ואדריכלית העיר : שרון שפר
כתובת:  רח' הכרמל 20 , קומה 2   
טלפון: 9547623  פקס: 9547905 
דואל

 אגף תכנון עיר ואדריכלות עוסק בתחום התכנון האדריכלי והאורבני של העיר, תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח.
האגף כולל צוות מקצועי ובו אדריכלים, מתכנני ערים והנדסאים ומחולק לכמה יחידות ארגוניות: מרכז מידע ומעקב, יחידה לתכניות אב מתאר, יחידה לתכניות מפורטות, יחידה לאדריכלות ופיתוח ויחידה להתחדשות עירונית.  
האגף לתכנון מטפל בתוכניות מפורטות המוגשות על ידי הציבור, בודק אותן ומקדם אותן עפ"י המדיניות העירונית, האגף מטפל גם בתכניות בנין עיר ובתוכניות נושאיות כוללות ופרטניות שונות הן בהפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן בהכנה עצמית של התכניות.
כמו כן, מלווה האגף את התכנון המפורט בכל רחבי העיר באופן פרטני, תוך שימת דגש על עיצוב הבניינים, שפת הרחוב, תכניות פיתוח ושילובם והתאמתם.
האגף מספק מידע תכנוני, ברמות תכניות מתאר, תכניות מתאר מפורטות, קליטת מידע ממוחשב (גרפי ואלפא נומרי).
ניתן לקבל מידע תכנוני בכתב (בתשלום) ובע"פ לגבי יעוד הנכס ותוכניות החלות עליו. (ראה דוגמאת דף מידע בטפסים הנילווים) ובנוסף, קיימת ספריית תכניות בנין עיר סרוקות.

משרדי המנהל לתכנון הנדסי ברח' הכרמל 20 קומה ב' ראשון לציון