המחלקה להתחדשות עירונית

מנהלת: מירב קפלן
טלפון: 03-9547597  מייל:
  meravk@rishonlezion.muni.il


ניצול מיטבי של משאב הקרקע והתשתיות העירוניות וחידוש השכונות הותיקות ואזורי התעסוקה, הינם חלק מרכזי מהמטרות שהציבה לעצמה עיריית ראשון-לציון לשנים הקרובות. מטרות אלו עולות בקנה אחד עם מדיניות התכנון הארצית הבאה לידי ביטוי בתכניות ארציות כגון תמ"א 35, תמ"א 38 וכו'.

במטרה לעמוד ביעדים אלו מקדמת עיריית ראשון-לציון מספר תוכניות ופרויקטים העוסקים בנושא ההתחדשות העירונית לרמותיהם השונות:

שיפוץ חזיתות מיבנים – מטרת פרוייקט שיפוץ הבניינים הינו שיפור מראה פני העיר באזוריה הותיקים. דיירים שיבקשו, או יתבקשו, לשפץ ולחדש את הבניין בו הם גרים יוכלו לזכות בהלוואה בהתאם לחוק העזר העירוני בסכומים של עד 30,000 ₪ ליחידת דיור, ללא ריבית וללא הצמדה, לתקופה של עד 10 שנים.

רצ/106/1 על תיקוניה – תכנית המאפשרת חיזוק מיבנים בפני רעידות אדמה שהוכנה ע"י העירייה ומרחיבה את הזכויות הניתנות בתמ"א 38 על-מנת לעודד את חיזוק המיבנים בפני רעידות אדמה ולהפוך את הפרויקטים לאפשריים וכדאיים כלכלית.

פינוי בינוי – שיקום פיזי של מתחמים באמצעות הריסת המיבנים הישנים (שבמקרים רבים גם מסוכנים) ובניית מתחמים חדשים מודרנים ואיכותיים. פתרון זה מקודם רק במיקרים חריגים בהם לא ניתן להשיג תוצאה של התחדשות המרקם הבנוי בדרך אחרת. כיום קיימות 3 תוכניות מאושרות מתוכן אחת בשלבי בנייה. מלבד אלו מצויות בשלבי קידום סטטוטורי עוד כ- 3 תוכניות נוספות.

שידרוג אזורי תעשייה -  הפיכת אזורי התעשייה הותיקים של העיר לאזורי תעסוקה מתקדמים, מודרנים ואיכותיים, הן ע"י שיפור התשתיות והן ע"י הגדלת זכויות והסדרת השימושים, וזאת על-מנת להגדיל את בסיס התעסוקה של העיר כראוי לעיר גדולה כראשון-לציון.

תכנון כולל שכונת רמת-אליהו – הכנת תכנית אב כוללת לשכונת רמת-אליהו, שתקבע את האופן בו תשודרג השכונה, לרבות בחינת האזורים בהם ניתן ורצוי לקדם תוכניות לפינוי-בינוי, חיזוק, פיתוח המרחב הציבורי, מוסדות ציבור, שדרוג אזור התעשייה והפיכתו לאזור תעסוקה מודרני, הקמת שלוחה של המכללה למינהל, הקמת מרכז אומנויות, שיפור הקשר התחבורתי למרכז העיר ועוד.