מרכז מידע ומעקב לתוכניות מפורטות

מידע דרך אתר האינטרנט ההנדסי:
תכנית בנין עיר (תב"ע) היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה והשימושים המותרים שבתחומה.
תב"ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית כשינוי לתכנית המתאר, כתכנית מפורטת, כתכנית בינוי וכתכנית איחוד וחלוקה בהסכמה/ללא הסכמת בעלים.
התב"ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט: התקנון הוא התיאור המילולי של התכנית והמפרט את מטרות התכנית והוראותיה, התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד-מימדי של התב"ע, בו מוצגים יעודי הקרקע, קווי בניין, גבולות התכנית וסימונים וסמלים נוספים החיוניים להבנת מטרת התכנית ומהותה.
נוסף על שני מסמכים אלה לעיתים התכנית כוללת נספחים נוספים המשלימים אותה כגון: נספח בינוי, נספח תנועה, נספח נופי, טבלאות הקצאה ואיזון ועוד.
באמצעות אתר האינטרנט ההנדסי ניתן לצפות בתשריט, בתקנון ובחלק מהנספחים שאושרו כחלק מהתכנית.
כמו כן, ניתן לעיין באתר זה, בתהליך אישור התכנית ובהחלטות הוועדה, יש להקליד את מספר התכנית או עפ"י גוש חלקה.
אם התכנית כוללת נספחים מאד מפורטים אשר אינם נמצאים באתר (זאת ניתן לבדוק בסעיף "מסמכי התכנית" שבתקנון), ניתן לעיין בהם במשרדי המחלקה למידע תכנוני בשעות הקבלה.

מרכז מידע:
מהם השירותים העומדים לרשותך במרכז מידע?

*     בירור זכויות בניה.

*     תכנון השטחים

*     הגשת בקשה למידע להיתר בניה (תיק מידע).

זכויות בניה:
מעוניין לברר מהן זכויות הבניה שלך?
זכויות בניה הן בתמצית, אפשרויות הבניה והניצול שהחוק מעניק לגבי קרקע מסוימת.
זכויות הבניה קובעות את מידת ההנאה והשימוש שיוכל לעשות בהם בעל הקרקע.

קבלת מידע תכנוני
לקבלת מידע תכנוני יש לגשת ישירות למשרדי מחלקת מידע תכנוני במינהל ההנדסה
קבלת המידע התכנוני בכתב כרוכה בתשלום.
תעריפי תשלום – 194.10  ₪ עבור כל חלקה בודדת.
309.30 ₪ עבור 2 חלקות רצופות ועבור כל חלקה נוספת רצופה 100.85 ₪.
טלפון לבירורים – רינה בראון  03-9547620
למידע תכנוני בע"פ יש להגיע למרכז המידע בשעות קבלת קהל

כתובת ושעות קבלת קהל :
בנין העירייה רחוב הכרמל 20 ראשון לציון
ארכיב תכנון פתוח בשעות קבלת קהל בלבד.
בימים א', ד', ה'  בשעות 8:30-12:30
ביום ב' אחר הצהריים  בשעות 16:00-18:00
לא ניתן לקבל מידע תכנוני בטלפון.
שיחות טלפוניות מתקבלות לאחר שעות קבלת קהל בין השעות 00 14:00-15.

צוות היחידה:

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
גב' יפה וולף מנהלת המחלקה 03-9547577

YafaW@rishonlezion.muni.il

גב' רמית עובדיה סגנית מנהלת המחלקה 03-9547579

RamitZ@rishonlezion.muni.il

גב' רינה בראון רכזת פרסומים וטיפול שוטף 03-9547620

Rinab@rishonlezion.muni.il

 

מר מיכאל גורביץ מנהל ארכיב תכנון 03-9547598 micahelg@rishonlezion.muni.il