מרכז מידע ומעקב לתוכניות מפורטות

מידע דרך אתר האינטרנט ההנדסי:
תכנית בניין עיר (תב"ע)  היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי הקרקע, זכויות הבניה והשימושים המותרים שבתחומה.
תב"ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית כשינוי לתכנית המתאר, כתכנית מפורטת, כתכנית בינוי וכתכנית איחוד וחלוקה בהסכמה/ללא הסכמת בעלים.
התב"ע מורכבת ממספר מסמכים כאשר החשובים והבולטים שבהם הם התקנון והתשריט: התקנון הוא תיאור המילולי של התכנית  ומפרט את מטרות התכנית והוראותיה, התשריט הוא הביטוי הגרפי, החד מימדי של התב"ע בו מוצגים יעודי הקרקע, קווי בנין, גבולות התכנית וסימונים וסמלים נוספים להבנת מטרת התכנית ומהותה.
נוסף על שני מסמכים אלה לעיתים התכנית כוללת נספחים נוספים המשלימים אותה כגון: נספח בינוי, נספח תנועה, נספח נופי, טבלאות הקצאה ואיזון ועוד.
באמצעות  אתר האינטרנט ההנדסי ניתן לצפות בתשריט בתקנון ובחלק מהנספחים שאושרו כחלק מהתכנית.
כמו כן ניתן לעיין באתר זה בתהליך אישור התכנית ובהחלטות הוועדה, יש להקליד את מספר  התכנית או עפ"י גוש וחלקה.
אם התכנית כוללת נספחים מאד מפורטים אשר אינם נמצאים באתר (זאת ניתן לבדוק בסעיף "מסמכי התכנית" שבתקנון). ניתן לעיין בהם במשרדי המחלקה למידע תכנוני בשעות  הקבלה.

מרכז מידע:
השירותים העומדים לרשותך במרכז מידע הינם:

  •  בירור זכויות בניה
  • תכנון  השטחים
  • הגשת בקשה להיתר בניה (תיק מידע)

  זכויות בניה:
מעונין לברר מה הן זכויות הבניה שלך?
זכויות בניה הן בתמצית, אפשרויות הבניה והניצול שהחוק מעניק לגבי קרקע מסוימת.
זכויות הבניה קובעות את מידת ההנאה והשימוש לעשות בהם בעל הקרקע.

קבלת מידע תכנוני
לקבלת מידע תכנוני יש לגשת ישירות  למשרדי מחלקת מידע תכנוני במינהל ההנדסה.
קבלת המידע התכנוני בכתב כרוכה בתשלום.
תעריפי תשלום – 194 ₪ עבור כל חלקה בודדת.
עבור 2 חלקות רצופות -309 ₪ ועבור כל חלקה נוספת רצופה -101 ₪.
טלפון לבירורים – רינה בראון  03-9547620.
למידע תכנוני בע"פ יש להגיע למרכז המידע בשעות קבלת קהל.
כתובת ושעות קבלת קהל :
כתובת ושעות קבלת קהל
בנין העיריה רחוב הכרמל 20 ראשון לציון. קומה 2.
ארכיב תכנון פתוח  בשעות קבלת קהל בלבד.
א    ו- ד בשעות: 8.30- 14.30
ב'  בשעות: 16.00 -18.30
לא ניתן לקבל מידע תכנוני בטלפון.
שיחות טלפוניות מתקבלות אחרי שעות קבלת הקהל בין השעות 14:30 -15:30 (למעט יום ב').

צוות היחידה:

שם תאור תפקיד טלפון דוא"ל
גב' יפה וולף מנהלת המחלקה 03-9547577

yafaw@rishonlezion.muni.il

גב' רמית עובדיה סגנית מנהלת המחלקה 03-9547579

ramitz@rishonlezion.muni.il

גב' רינה בראון רכזת פרסומים וטיפול שוטף 03-9547620

rinab@rishonlezion.muni.il