המחלקה לתכנון אדריכלי

 תפקיד היחידה
הנחייה, ליווי תכנון וקביעת הכללים בהתאם למדיניות האגף בכל הקשור לעיצוב העירוני בנושא הבינוי והפיתוח העירוני .
הטמעת הוראות תוכנית המתאר ותוכניות מפורטות בתכנון בינוי ופיתוח ומבני  ציבור ברמה העירונית, ברמה השכונתית המתחמית.

היחידה מטפלת בנושאים הבאים:

תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות
הנחיה ובדיקת נספחי הבינוי והוראות הבינוי והפיתוח של תכניות מתאר ותכניות מפורטות ונקודתיות
השתתפות בישיבות התאום והיגוי לתוכניות  מתאר ומפורטות בהתאם לנושאים הרלוונטים .

בינוי לביצוע
הכנת הנחיות לתכנון ולביצוע של השכונות החדשות ומתחדשות.
הכנת הנחיות לתכנון ולביצוע של שדרוג רחובות.
ייצוג האגף בישיבות תיאום תכנון בינוי ופיתוח לביצוע עם החכ"ר וגופים אחרים בעירייה ומחוצה לה.

מיזמי פיתוח ובניה
בדיקת התכנות תכנונית של מיזמי בניה ופיתוח של העירייה ושל יזמים ומתן חוות דעת על פרויקטים ושאלות תכנוניות המופנות לאגף.

פרויקטים ונושאים כלל עירוניים
לווי נושאים כלל עירוניים ופרויקטים מיוחדים בהיבט הבינוי הפיתוח והאדריכלות דוגמת בניה ירוקה , שביל אופניים, נת"צ, פיתוח רחובות (שפת רחוב ), פיתוח גינות ופארקים נגישות לאנשים עם מוגבלות, שדרוג שכונות, חידוש מבנים, מדיניות שילוט וכד'.

מבני ציבור
ייצוג אגף התכנון בישיבות תאום תכנון באגף מבני ציבור בנושאים של הקצאת מגרשים לבניני ציבור, בינוי ופיתוח עקרוני למגרשי הציבור , העמדת המבנים , התאמתם לסביבה ועיצוב אדריכלי .

רישוי
מתן  הנחיות ובדיקת תוכניות הבינוי הנקודתיות , ליווי תכנון מוקדם לבינוי  פיתוח ואדריכלות כחלק מתהליך הרישוי .