תוכנית המתאר ראשון לציון

מבוא
תכנית המתאר המקומית החדשה רצ/2030 הינה תכנית מקיפה המקדמת את חזון פיתוח העיר לשנת 2030  כפי שגובש ע"י הנהלת העיר והעומד בראשה מר דב צור ,וכפי שאישרה הוועדה המקומית.
בהתאם לחזון  נקבעו בתכנית מטרות מרכזיות – כגון הפיכת העיר למרכז עסקים ראשי וקידום מתחמים להיתחדשות עירונית  – והוגדרו יעדים למימוש בהתאמה למדיניות התכנון הארצית והמחוזית  וביניהם יעד אוכלוסיה של 330,000 תושבים (תוספת כ- 30,000 יח"ד ובסה"כ יהיו בעיר-כ- 100,000 יח"ד).
התכנית כוללת את כל שטח השיפוט של העיר כ- 58,000  דונם ותחליף את תכנית המתאר הנוכחית שאושרה בשנת 1970.
התכנית נמצאת כרגע בתקופת ההפקדה שתיארך עד 8/10/2014 ,וכשתאושר תהפוך למסמך סטטוטורי (חוקי) מחייב, שינחה את פיתוח העיר בכל התחומים . כמו כן היא  תהווה בסיס להכנתן של תכניות מפורטות שיקודמו באזורי העיר השונים.
בטווח המיידי , יגזרו מתכנית המתאר תכניות פעולה ליישום על בסיס עקרונות הפיתוח הפוטנציאלים.
התוכנית אושרה לפרסום להפקדה ע"י הוועדה המחוזית בתאריך 30/7/2014.  תקופת ההפקדה הסתיימה ב- 7/11/2014
ומצ"ב מסמכי התוכנית לעיון הציבור. 
 

כתובתנו:  רח' הכרמל 20 , ראשון לציון     
טלפונים:   03-9547579 , 03-9547577
פקס: 03-9547905
HaimLe@rishonlezion.muni.il