תשריטים ונספחים

להלן רשימת  התשריטים והנספחים. ניתן להגדיל את התמונה למסך מלא ולדפדף בין התשריטים. לחיצה על הפריטים שלהלן תוביל ישירות  לתשריט המבוקש.

תשריט
תבנית
מתחמי תכנון
תנועה ותחבורה

חשמל
מים
ביוב
ניקוז
שטחים פתוחים ואתרי טבע
ביוב טכני
מגבלות סביבתיות