צוות התכנון

את תהליך התכנון מובילים צוות מקצועי של מינהל ההנדסה ברשות אדריכלית העיר מירי ישראל וצוות תכנון שנבחר במכרז בראשות משה כהן ומשרד האדריכלים קולקר-קולקר אפשטיין.
צוות התכנון כולל יועצים מקצועיים ומנוסים בתחומים שונים: יועץ בנושאי מגורים, תעסוקה, תיירות ומרכז העיר ,יועץ תכנון נוף ושטחים פתוחים, יועץ איכות סביבה, יועץ תנועה ותחבורה, יועץ שמור אתרים, יועץ כלכלי, יועץ משפטי.
 תהליך התכנון מלווה בועדת היגוי בו שותפים אנשי המקצוע של משרד הפנים ומשרדי ממשלה נוספים וצוותי עבודה משותפים של אנשי מקצוע במגוון התחומים.

ועדת היגוי:

 • מר דב צור, ראש העירייה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה - יו"ר
 • הרב אריה כהן, סגן ראש העיר ויו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה
 • מר פרנקו גונן, מנכ"ל העירייה
 • אינג' סימה קושניר, מהנדסת העיר- עד יוני 2010
 • אדר' אלי יהלום- מהנדס העיר- מיוני 2010 
 • אדר' מירי ישראל, אדריכלית העיר
 • מר הרצל יוספיה, גזבר העירייה 
 • עו"ד אהובה קרוק –קורמן, היועצת המשפטית לעירייה
 • עו"ד רועי בר- היועץ המשפטי לעירייה
 • מר עפר גריידינגר, מתכנן מחוז מרכז, משרד הפנים
 • גב' ורד אדרי, מתכננת מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה
 • אדר' דוד אמגדי, מתכנן מחוז מרכז, מינהל מקרקעי ישראל
 • אינג' יקי פרשלטיין, המפקח על התעבורה, משרד התחבורה, מחוז מרכז
 • מר אהוד יוסטמן, מנהל האגף לתוכניות מתאר מקומיות , מינהל התכנון, משרד הפנים
 • מר אלון רוטשילד, נציג החברה להגנת הטבע
 • גב' מירה אבנרי, נציגת רשות הגנים הלאומיים
 • מר אילן בארי, נציג קרן קיימת לישראל
 • מר יוסי שניר, יו"ר הדירקטוריון, החברה הכלכלית ראשון לציון
 • מר רמי דואני, מנכ"ל החברה הכלכלית ראשון לציון- עד יוני 2010
 • מר ניצן פלג, מנכ"ל החברה הכלכלית ראשון לציון- מיוני 2010 
 • מר אלי פולק, מנכ"ל החברה העירונית

ועדת עבודה מקצועית:

 • אדר' אלי יהלום, מהנדס העיר- יו"ר-  מיוני 2010 
 • אדר' מירי ישראל, אדריכלית העיר – יו"ר- עד יוני 2010
 • אדר' אבנר אקרמן, אדריכל העיר
 • אדר' חיים לשם, מנהל יחידת תכניות אב ומתאר, אגף תכנון עיר
 • נעה פלג, אגף תכנון עיר
 • עדית בר יוסף, לשכת התכנון המחוזית, מחוז מרכז, משרד הפנים
 • אפרת פרחי, לשכת התכנון המחוזית, מחוז מרכז, משרד הפנים
 • אדר' דני שקד, אגף תכנון עיר
 • יפה וולף, מנהלת מרכז מידע, אגף תכנון עיר
 • מירב קפלן, מנהלת יחידת חידוש עירוני, אגף תכנון עיר
 • אתי לוי, מנהלת מרכז מידע ומחקר ואתר האינטרנט

 

צוות התכנון                                       

 •  משה כהן                    ראש צוות התכנון
 • אמיר קולקר                 תכנון פיסי, מארג בנוי
 • ברוך יוסקוביץ              תכנון פיסי, מתודולוגיה
 • שירה גליטמן               תכנון פיסי, מארג בנוי
 • שלומיק זאבי               נוף, שטחים פתוחים ומרחב ציבורי
 • חגית ברגמן                נוף, שטחים פתוחים ומרחב ציבורי
 • אבי פורטן                  יועץ משפטי
 • אמנון בר אור              שימור ומורשת בנויה
 • יאיר כהן                    שימור ומורשת בנויה
 • עמירם גונן                 חברה ואוכלוסיה
 • שמואל פן                  שמאי מקרקעין
 • רן חקלאי                  כלכלה ותעסוקה
 • רון לשם                    איכות סביבה
 • אורית ניר                 איכות סביבה
 • ענת שוחט                דרכים, חנייה והסעת המונים
 • בקי שליסלברג          דרכים, חנייה והסעת המונים
 • אנאיס גולני             דרכים, חנייה והסעת המונים
 • ערן בלום                 תשתיות חשמל ותקשורת
 • אמנון נטיף              תשתיות מים ביוב וניקוז
 • חנה שפירא             שיתוף ציבור
 • אמיר מוסק             מרכז צוות התכנון, עיבוד וניתוח נתונים
 • יעלי דניאל              מזכירת צוות התכנון