חינוך יסודי

מנהלת: קאמי כהן
טלפון: 03-9547916/8
פקס: 03-9547758

במערכת החינוך היסודי לומדים כ- 18,341תלמידים ב- 44 בתי ספר:
33 בתי ספר ממלכתיים (מ"מ), 5 בתי ספר ממלכתיים דתיים(ממ"ד) ו-6 בתי ספר חרדיים עצמאיים.
בתוך בתי הספר היסודיים קיימות 10 חט"צים ( ראה חטיבות צעירות).

החזון:

לקדם את ההישגים הנדרשים לרכישת מיומנויות היסוד בבתי הספר היסודיים לכלל מגוון תלמידי היסודי בעיר ראשון-לציון
מיומנויות יסוד הן בהיבט הלימודי והן בהיבט הרגשי חברתי
לקיים יחסי גומלין ודיאלוגיות בין כל הגורמים המשפיעים על קידומו של התלמיד/ה: הורים- מורים- קהילה להתייחס לפרט ולצרכיו תוך מתן מענה דיפרנציאלי לקידומו של התלמיד בהיבט הלימודי והרגשי (מתקשים ומצטיינים כאחד)
לעודד יצירתיות ויוזמות חינוכיות תוך היענות לצרכיה הייחודיים של המערכת החינוכית הקהילתית
הקמת מנהיגות צעירה עירונית לבתי הספר היסודיים אשר בבסיסה יישום אמנת זכויות הילד

מטרה מרכזית:

להיות כתובת ברורה עבור מנהלי בתי הספר היסודיים ולטפל ביעילות ובאפקטביות בכל פנייה

יעדים:

קידום הישגים לימודיים בשפה, במתמטיקה ובאנגלית על פי אמות המידה של משרד החינוך ובהתייחסות לתוצאות המיצ"ב
קידום תלמידים בעלי פערים לימודייםבבתי הספר היסודיים על ידי הרחבת תוכנית ההכלה והטמעתה בבתי הספר היסודיים הטמעת קוד התנהגותי עירוני בשיתוף אנשי משרד החינוך פיקוח כולל ויועצת בכירה

תגבור והעשרה

תוכניות תגבור והעשרה מתמקדות בקידום הישגים לימודיים, שוויון הזדמנויות וצמצום פערים במערכת החינוך העירונית בבתי הספר היסודיים

שעות תגבור

השעות מיועדות בעיקר לתגבור לימודי במיומניות היסוד במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה אנגלית ומדעים

שעות הכלה

השעות מיועדות לצמצום פערים לימודיים בשפה העברית בקרב תלמידים שאובחנו כתלמידים עם בעיות של לקויות למידה וקשיים לימודיים
ושאינם משולבים בשעות מתי"א.(מרכז תמיכה ישובי אזורי)

קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה

במהלך השנים האחרונות הגיעו לראשון-לציון מספר גדול של משפחות יוצאות אתיופיה. במסגרת קליטת המשפחות בצורה הטובה ביותר, מינהל החינוך מקיים מערך הסעות מורכב בעלות עירונית המנתב את התלמידים לבתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.
להלן רשימה של פעילויות יעודיות לקהילת התלמידים ממוצא אתיופי:
מרכזי למידה: ( זרוע ביצועית של פרוייקט עצמאות )- למען ילדי הקהילה האתיופית. מרכז הלמידה פועל פעמים בשבוע כל פעם שעתיים ונותן -מענה ל- 350 תלמידים הלומדים  במרכז את מקצועות הליבה. התלמידים מוסעים מכל קצוות העיר למרכזי הלמידה. בניהולו של מנחם סנבטו, מנהל תוכנית "עצמאות". 
מיל"ת- מסגרת יום לימודים תוספתית המתקיימת בבתי הספר הממ"ד. קידום הישגים לימודיים של תלמידי כיתות ג-ד-ה בעלי תפקוד לימודי נמוך  מהנדרש העצמתם האישית והתרבותית.
מגשרות, דוברות אמהרית, המצוותות לבתי הספר בשיתוף יחידת שח"ר ומשרד החינוך.
הספקת מזון ללימודיה בבית ספר ישורון- מזון לילדי הלימודיה בה מתוגברים התלמידים ומכינים שעורי בית. בשיתוף עמותת נאקוז' למען יהודי אתיופיה.
סיבסוד חוגי העשרה במתנ"ס רמת אליהו לילדים יוצאי אתיופיה

שחמט בבתי הספר היסודיים בשיתוף החברה העירונית

פיתוח החשיבה, הסקרנות, ההתמדה, עמידה בתנאי לחץ ופיתוח הריכוז בעזרת הטמעת משחק השחמט בבתי הספר בקרב 34 כיתות ב'.

חידון התנ"ך העירוני

חידון מושגים ביהדות, המיועד לכיתות ו' בבתי הספר הממלכתיים, מתקיים זו השנה הרביעית, במטרה לעודד הגברת המודעות לערכים הקשורים למסורת, יהדות מדינת ישראל ולטיפוח המצוינות.

יום הספר לכיתות א' בשיתוף פעולה עם הכותרים בעיר

פעילות לעידוד הקריאה וקירוב לבבות של התלמידים להכרת הכותרים ואהבת קריאת הספר.
תוכנית בשלושה שלבים : מפגש הדרכה בספרייה, מפגש מלווה בהצגה, מפגש עירוני במעמד ראש העיר לקבלת מתנת ראש העיר
ביום הספר העירוני לכלל תלמידי כיתות א' בעיר.

זהירות בדרכים

הדרך הבטוחה
פעילות של רכזות זה"ב- זהירות בדרכים, להנחלת הדרך הבטוחה לבית הספר.
כל תלמידי כיתות א-ב-ג-ד מקבלים מפה מתנת הרשות המקומית ואגף התנועה של הדרך הבטוחה.

חטיבות צעירות

בראשון-  לציון קיימות 10 חטיבות צעירות. בבתי הספר הבאים:
פרס נובל, שקמה, מרחבים, אשלים אנתרופולוגי, אתרים, נווה עוז, נווה דקלים, אשלים אומנויות , מישור הנוף, כרמים.
החטיבה הצעירה היא מסגרת חינוכית אוטונומית הצמודה לבית הספר ומהווה חלק אינטגראלי ממנו. בחטיבה לומדים תלמידים בגילאי 7-5 במסגרת דו- גילית.
 החט"צ מהווה מכלול הנותן מענה לצרכים חינוכיים של הילדים בגיל הרך בעידן הפוסט- מודרני שאליו הם גדלים ( וידסלבסקי,1999 )
החטיבה הצעירה הציעה לא רק שינוי ארגוני , אלא גם אתוס חינוכי טכנולוגי ופדגוגי הנגזרים מן הידוע כיום על התפתחות של ילדים צעירים ודרכי הלימוד שלהם. בחוזר מנכ"ל 4 , משרד החינוך, 1991, פורסמו מטרות ויעדי החטיבה הצעירה.

התמדה והעברות(מיועדת לתלמידי כיתות ב' - ו' בלבד )

כדי לקיים סדר של העברת תלמידים המבקשים לעבור בית ספר מסיבות שונות יש לפעול בנוהל הבא:
מילוי טופס רישום/ העברה. יש להעביר הטופס לאגף היסודי וליחידת הרישום.יחידת הרישום מבקשת תגובתה של מנהלת בית הספר, תגובתה של המפקחת של משרד החינוך.
בהתייחס לתגובות הנ"ל העלאת התלמיד/ה בפני וועדת העברות המורכבת: ממפקחת משרד החינוך, מנהלת אגף יסודי, יועצת בכירה או נציגת היועצות, פסיכולוגית, נציגי מנהלי בתי הספר ו/או נציגי רווחה ( נציגות פיקוח משרד החינוך ונציגות הרשות המקומית- חובה ) .
על פי מדיניות ההתמדה, עושה הוועדה כמיטב יכולתה כדי לסייע לתלמיד/ה ולהוריו להתמיד להשאר בביה"ס מתוך ידיעה כי העזיבה מלווה במחירים קשים. הוועדה לוקחת על עצמה את האחריות לעזור לתלמיד/ה להתמודד עם הקשיים ולהשתלב במוסד החינוכי בו הוא/היא לומד/ת.
במידה והתקבלה בוועדה ההחלטה לתמוך במעבר התלמיד, תסייע הוועדה בתמיכה ובליווי התלמיד/ה במוסד החינוכי החדש.

לקובץ בתי הספר היסודיים לחץ כאן