חינוך קדם יסודי

מנהלת: שולמית זכאי
טל: 03-9547489    פקס: 03-9547515 
מוקד השיבוץ והרישום  טל: 03-9547979

דוא"ל: shulamitz@rishonlezion.muni.il  

חזון:
אנו מאמינים כי החינוך בגיל הרך מהווה תשתית להתפתחות האדם. גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית-לימודית, איכותית וחדשנית, שמטרתה לקדם ולעודד את ההתפתחות הכולית של הילד.
מערכת החינוך בגיל הרך בראשון לציון חרטה על דגלה לטפח בקרב הילדים מודעות לעקרונות פיתוח בר-קיימא, אשר תבטיח את מחויבותם ואחריותם לסביבה בה הם חיים ברמה האישית, העירונית,
 הלאומית והעולמית למענם ולמען הדורות הבאים.

מטרה מרכזית:
אחריות ומחויבות לקידומם של כל תלמיד ותלמידה בגן הילדים

יעדים:
קידום הישגי התלמידים בתחומים: שפה, מתמטיקה, מוטוריקה, על פי אמות המידה שהוגדרו בתוכניות הליבה במשרד החינוך והאגף לחינוך קדם יסודי
צמצום תופעות של אלימות בקרב ילדים ושיפור האקלים החינוכי
העמקת התוכנית "לראות את הנולד לחיות בעולם בר קיימא" כאורח חיים
הפחתה במספר תאונות תלמידים בגני ילדים
הפחתה במספר היעדרויות של גננות וסייעות בימי עבודה

פעולות:
קידום הישגי תלמידים
השתלמויות לגננות בנושאים: שפה, מתמטיקה, מוטוריקה
הדרכה פדגוגית תוך- גנית
מיפויים של ילדי הגן פעמיים בשנה על ידי הגננת
בניית תוכנית דיפרנציאלית לכל גננת בהתאם למיפוי
הכרה והטמעת התוכנית "סיכון שפתי"- תגבור פרטני בגנים
דיווח אמצע שנתי של הגננות על התקדמות הילדים, איתור ילדים מתקשים/מצטיינים -טיפול, מעקב וליווי
צמצום תופעות של אלימות בקרב ילדים ושיפור האקלים החינוכי,כחלק מתוכנית עיר ללא אלימות, הכנסת תוכנית "אילנות" כמענה לילדים עם בעיות התנהגות חריגות, כולל הדרכת גננות והורים
המשך שילוב התוכנית "כישורי למידה בגישה הנוירו-תפקודית התפתחותית"
"לראות את הנולד לחיות בעולם בר קיימא"
השתלמות לגננות חדשות במערכת
יישום העקרונות להגדרת "גן ירוק" לקבלת תו ירוק, ממשרד החינוך
יישום 7 הפעולות המחייבות בכל גני הילדים
תאונות תלמידים בגני ילדים:
הגברת מודעות הצוות החינוכי
ביצוע המלצות של רכזי בטיחות
טיפול במפגעים בטיחותיים בגן ובחצר לאלתר

יחידת רישום ושיבוץ:
אחריות על רישום ושיבוץ תלמידים לגנים, חטיבות צעירות ותלמידים לבתי הספר
הרישום לגני ילדים וכיתות א'  מתבצע באמצעות אתר האינטרנט . מידע אודות הרישום יפורסם באתר האינטרנט וישלח לבתי ההורים במהלך חודש ינואר.

מנהלת :טובה אקווה
מוקד טלפוני לרישום ושיבוץ גני ילדים 9547979 
פקס- 03-9547515   tovaa@rishonlezion.muni.il 

 י
חידת הצהרונים:
תחום אחריות יחידת הצהרונים: גני הילדים וחטיבות צעירות בבתי הספר ("אומנויות", "אתרים", "אשלים אנתרופולוגי", "שיקמה" ו "פרס נובל" בלבד). שאר בתי הספר ומרכזי העשרה ניתן לבדוק באתר החברה העירונית www.hironit.co.il
אחריות כוללת על פעילות הצהרונים, רישום, שיבוץ, הזנה, חוגים, כ"א (סייעות /גננות)

מנהלת יחידת הצהרונים: ורד לוי
כתובת: רח' הכרמל 20, קומה 1
טלפון- 03-9547468  דוא"ל -     veredl@rishonlezion.muni.il
רישום לצהרון, רח' נורדאו 3, טלפון: 03-5093592 irisaz@rishonlezion.muni.il

לבעלי תפקידים יחידת הצהרונים, כתובת ודרכי התקשרות לחצו כאן
לנוהל צהרונים לחצו כאן 
מידעון להורים ולוח חופשות לשנת תשע"ה לחץ כאן
ל
רשימת הצהרונים המוכרים ע"י משרד הכלכלה לשנת תשע"ה  לחץ כאן
לאתר משרד התמ"ת   לחץ כאן

 יחידת פדגוגיה, פרויקטים חינוכיים וגנים פרטיים
מנהלת: אורית פז
טלפון: 03 9547472 פקס: 9547515 oritp@Rishonlezion.muni.il

לרשימת גני הילדים  לחץ כאן