רישום לגני ילדים

מידי שנה לקראת הרישום מתפרסמות הנחיות

ניתן להירשם באמצעות:


1.א. רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני לגני ילדים וצהרונים

1.ב. רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני  לכיתות א' : לבחירה מבוקרת למרחב מרכז ולמרחב מזרח העיר.

1ג. – הצגת שיבוץ לכיתה א' בחירה מבוקרת

2.  בעמדות תמיכה לרישום באמצעות האינטרנט שמפורטת בהמשך, ובמידעון גני הילדים שנשלח לביתכם.

בסיום הליך הרישום באמצעות האינטרנט תקבלו מספר פנייה . נא רשמו  אותה לצורך המשך טיפול ומעקב.