אגף קיימות, סביבה ובריאות

לוגו - הולכים על ראשון נקיהמנהלת: מירב שבתאי בלחסן
כתובת
: רח' הרצל 82
טלפון : 03-9547751
פקס: 03-9547642
דואל:   MeiravS@rishonlezion.muni.il


ראשון-לציון, כעיר הרביעית בגודלה בישראל, שמה דגש מיוחד על מיצובה ומיתוגה כעיר "ירוקה" ודוגלת בפיתוח בר קיימא בכל תחומי החיים העירוניים הן למען שימור ושיפור איכות החיים של תושבי העיר והן למען הדורות הבאים. כך לדוגמה פועלת העירייה לקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת אנרגיה "ירוקה" תוך שימוש במקורות בלתי מתכלים, מיחזור חומרים והפיכתם למשאב לשימוש חוזר וקידום בנייה בעלת אופי "ירוק" ואקולוגי אשר מתחשב במקורות סביבתיים ותורם לחיסכון באנרגיה.

לשם כך פועלים גורמי העירייה השונים ונציגיה בשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה, גופים "ירוקים", משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות ואף גורמי חוץ. 
 
להלן סקירת תחומי הפעולה העיקריים: 

 • תכנון סביבתי – בשיתוף אגף התכנון מתבצע מתן הנחיות סביבתיות למתכננים ואדריכלים לשם הכנת תכניות בניין עיר (תב"ע) וכן תכנון לפרויקטים סביבתיים שונים
 • רעש ואקוסטיקה – מדידת מפלסי רעש ברחבי העיר ממקורות שונים ופעולות למניעתם
 • מניעת זיהום אויר – פיקוח וביקורת על בתי עסק, מתן הנחיות על דרכי מניעת זיהום אויר. בעיר חל איסור על הקמת מפעלי תעשייה כבדה
 • קרינה אלקטרומגנטית – פעילות מול חברות הסלולאר וחברת החשמל לצמצום השפעות סביבתיות של מתקני שידור וקווי חשמל
 • טיפול בשפכי תעשייה – פעילות מול עסקים בעלי פוטנציאל זיהום. ביקורת, אכיפה ופיקוח ומתן הנחיות
 • חומרים מסוכנים – ביקורות תקופתיות במפעלים ומחסנים המשתמשים בחומרים מסוכנים
 • איסוף ופינוי אשפה – קביעת כלי אצירה לפסולת. מתן דרישות והנחיות לטיפול בפסולת ביתית
 • מיחזור – איסוף חומרים ברי מיחזור. פרויקט מחזור נייר וקרטון בבניינים משותפים
 • פסולת אלקטרונית 
 • תחנת מעבר לפסולת ביתית – בתחנה מתבצעים תהליכי מיון והפרדה של הפסולת העירונית לשם מחזור ופינוי וכן צמצום נפח האשפה המופנית להטמנה בדרום הארץ
 • חינוך סביבתי - בשיתוף מערכת החינוך ומוסדות החינוך בעיר
  מטרת החינוך הסביבתי היא להגביר את מודעות תושבי העיר לחשיבות השמירה על איכות הסביבה העירונית ולחנך את תלמידי בתי הספר והציבור הרחב לקחת אחריות אישית על הסביבה, דרך פעילות קהילתית.

להלן רשימת אחראים לפי תחומים: 

תפקיד שם משפחה שם פרטי טלפון דוא"ל
מנהל מחלקת קרינה ורעש בן עמי שלומי 9547763 SHLOMIBA@RISHONLEZION.MUNI.IL
רכז פסולת מוצקה צירולניק ליאוניד 9547181 LEONT@RISHONLEZION.MUNI.IL
רכזת חינוך סביבתי שפירא מיה 9547782 MAYASH@RISHONLEZION.MUN.IL
רכז תעשיות אייזיק יוסף 9547749 YOSEFA@RISHONLEZION.MUNI.IL
מתאמת עיר בריאה נדב כוכי 9547742 COCHIN@RISHONLEZION.MUNI.IL

הסברה וחינוך סביבתי

מידע כללי– המחלקה לחינוך סביבתי הפועלת במסגרת האגף לאיכות הסביבה עוסקת בהגברת המודעות לנושאי סביבה והטמעת ערך הקיימות המדבר על שימוש מושכל במשאבי הסביבה הקיימים תוך שמירתם לדור הבא, זאת בקרב מוסדות החינוך הפורמאליים והאי פורמאליים בפרט ובקרב הקהילה בכלל.
מדיניות– מדינות המחלקה הינה בדגש שיתוף ציבור על רבדיו השונים , בעיר פועלת וועדה לאיכות סביבה וכמו כן בתאום רב מערכתי בין כל גורמי העירייה ומחוצה לה העוסקים בנושאים הסביבתיים, זאת לצורך תאום פעילויות הסברתיות וחינוכיות בתחום הקיימות, פעילויות אלו נקבעות בהלימה לתוכניות ויעדי האגף לחינוך סביבתי במשרד להגנת הסביבה וכוללות מוסדות חינוך פורמאלי, א – פורמאלי וקהילה.

חינוך פורמאלי
חינוך סביבתי בבתי ספר – הנחייה והדרכת צוותי הוראה בכלל בתי הספר בעיר בנושאי סביבה שונים – פיתוח תוכניות ופרויקטים לימודיים סביבתיים וקידומם של בתי ספר המעוניינים בקבלת תו ירוק מהמשרד להגנת הסביבה.
חינוך סביבתי בגני ילדים – הטמעתה והרחבתה של התוכנית החינוכית סביבתית "לראות את הנולד – ללמוד לחיות בעולם בר קיימא" בקרב כל גני הילדים בעיר. ליווי גני ילדים לקבלת תו ירוק מהמשרד להגנת הסביבה.

קהילה
חינוך בלתי - פורמאלי - הנחייה והדרכה של אנשי חינוך וקהילה כגון מועדוניות, מרכזים קהילתיים, מועדוניי יום לקשישים, בתי אבות, בתי עסק ועוד לצורך הטמעת הקיימות בקרב קהלי היעד השונים מקיימת המחלקה מגוון קורסים הכשרות וימי עיון לפעילים סביבתיים וצוותים לבעלי עסקים – ירוק העסק שלך, ועוד.
הכשרת נאמני ניקיון – האמונים על שמירת הניקיון בעיר ואכיפתו של חוק הניקיון באמצעות תעודת נאמן ניקיון. ההכשרה מיועדת לכל תושב (מעל גיל 18) המעוניין לקחת חלק בפעילות הסביבתית בעיר והיא מועברת ע"י נציג המשרד להגנת הסביבה. 
רמב"ם– שכונה ירוקה מקיימת – במסגרת פיילוט נבחרה שכונת רמב"ם כדגם לשכונה מקיימת, לצורך כך הוקמה ועדת היגוי הכוללת תושבים, אנשי רשות וגורמים מקצועיים אשר עוסקת במגוון נושאים סביבתיים:

 • ועדת תשתיות מפגעים ואכיפה
 • ועדת המרחב הבנוי והפתוח
 • עדת תברואה ואיכות סביבה
 • ועדת חינוך, תרבות ורווחה
 • הוועדות פתוחות לתושבי השכונה ותוצרתן תהייה תוכנית עבודה משולבת לשיפור איכות החיים והסביבה בשכונה.

עיר ירוקה
במשך דורות הופר לרעה מאזן איכות החיים ואיכות הסביבה בעולם כולו, דבר שגרם לבעיות סביבתיות כמו זיהום מי שתייה, קרקע, אוויר, משאבים טבעיים וכו'. 
ראשון לציון שמה דגש מיוחד על מיצובה כעיר "ירוקה" ודוגלת בפיתוח בר קיימא בכל תחומי החיים העירוניים, הן למען שימור ושיפור איכות החיים של תושבי העיר והן למען הדורות הבאים. כך לדוגמה פועלת העירייה לקידום טכנולוגיות חדשניות להפקת אנרגיה "ירוקה" תוך שימוש במשאבים טבעיים, הפיכת מטרדים סביבתיים למשאבים, וקידום בנייה ידידותית לסביבה. 
לשם כך פועלים גורמי העירייה השונים בשיתוף פעולה מלא עם  משרדי הממשלה, לרבות, המשרד להגנת הסביבה וגורמי חוץ ובהם גופים ירוקים הנוגעים בעניין.

להלן סקירת תחומי הפעולה העיקריים:
 • תכנון סביבתי – מתן הנחיות סביבתיות לתכנון וביצוע פרויקטים עירוניים.
 • רעש ואקוסטיקה – מניעת מטרדי רעש ממקורות נייחים וניידים.
 • זיהום אויר – מניעת בעיות זיהום אוויר ממקורות הנמצאים באזורי מגורים, מסחר ותעשייה.
 • קרינה אלקטרומגנטית – פעילות לצמצום השפעות סביבתיות של מתקני שידור סלולריים וקווי חשמל.
 • טיפול בשפכי תעשייה – מניעת הזרמת שפכים תעשייתיים מזיקים.
 • חומרים מסוכנים – מעקב קבוע אחרי איסוף, טיפול ופינוי של פסולת מסוכנת הנוצרת בעיר.
 • איסוף ופינוי אשפה – קביעת מערכי איסוף ופינוי פסולת בעיר.
 • מיחזור – איסוף חומרים ברי מיחזור מהאשפה ופסולת בשיתוף בעלי עסקים ותושבי העיר.
 • תחנת מעבר לפסולת עירונית – הפעלת תחנה למיון והפרדת פסולת לשם צמצום נפח האשפה המופנית להטמנה בדרום הארץ ומיחזור חומרים.
 • חינוך סביבתי באמצעות פעילות קהילתית וחינוכית פורמלית ובלתי פורמלית.

תושבים למען תושבים ואיכות סביבה
העירייה מקימת קורסים  להכשרת פעילי סביבה  בשיתוף האגף לאיכות הסביבה ובהנחיית מכון השל למנהיגות וחשיבה סביבתית .
הקורסים פותחים צוהר אל עולם הקיימות ,תוך מתן דגש על חשיבות הצורך בשמירת ערכי הסביבה בפרט ושיפור איכות החיים בעיר בכלל.
במסגרת הקורס יזמו והחלו ליישם המשתתפים במס' פרויקטים חברתיים- סביבתיים בהם ניתן לצפות במצגות הבאות:
הקמת סיירת ירוקה שתסייע לחברה לסדר ובטחון ציבורי באכיפת המפגעים הסביבתיים, פיתוח פארק חולות עירוני, הכנת תוכנית לחסכון אנרגטי במוסדות העירוניים ובקרב הציבור, הקמת גינה קהילתית, בשיתוף פעולה בין הספרייה העירונית ברח' יצחק שדה ובין ביה"ס ממ"ד הראל , קמפיין לשימוש מופחת בשקיות ניילון  - לטובת שיפור איכות חיי הדיירים.

לפרטים: מיה שפירא – רכזת חינוך סביבתי –054-6728113 , 9547782- 03

להלן המצגות שהוכנו על ידי המשתתפים בקורס:

מצגת אנרגיה ירוקה והתייעלות אנרגטית- סופי
מצגת גינה קהילתית-סופי
מצגת פרויקט צמצום שקיות ניילון- סופי
מצגת פרויקט רמת אליהו - סופי
מצגת-פארק-טבע-עירוני-סופי

להצגת מידע ונתונים הקשורים לפעילות האגף לאיכות הסביבה, איכות האוויר, זיהום קרקע, חומרי הדברה, חומרים מסוכנים, סביבה ימית,  קרינה בלתי מייננת, טיפול בשפכי תעשייה, רעש, רעש מטוסים ופסולת מוצקה
לדוחות חודשיים על חומרים מסוכנים
לדוחות חודשיים   מפורטים של תוצאות בדיקות שפכים
לתקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור)
לחוקים ותקנות המשרד לאיכות הסביבה  
לדוחות ניטור רעש מטוסים