בדיקות קרינה אלקטרומגנטית במוסדות חינוך

 ע"פ הנחיות מנכ"ל משרד החינוך יש לבצע בדיקות קרינה אלקטרומגנטית  ממתקני חשמל פעם בחמש שנים, למעט מקרים שחל שינוי במערך הספקת החשמל( ארונות חשמל, קווי מתח וכד') . עם זאת יש לציין שלא נמצאו חריגות מהנחיות המשרד לאיכות הסביבה בקשור לקרינה מאנטנות סלולריות. אין הנחיה לתדירות ביצוע בדיקות ממתקנים סלולריים.

שם ביה"ס

כתובת

דו"ח בדיקה
ראשון

דו"ח/סקר המלצות

דו"ח סופי אחרי תיקונים

סלולר

דו"ח בדיקה WIFI

אביבים

הסחלב 2

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

 

אבני החושן

אבני החושן

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

 

יתקין

אופקים

מיכאל לוין

תקין

.

 

 

 תקין

אור מלכה

נחמיה 111

תקין

.

 

 

אין WIFI

אחרון הבילויים

הבריגדה 10

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין ,  נוסף

 

יש - תקין

תקין

איתמר

מבצע משה 39

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

אנתרופולוגי

התזמורת 43

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

ארזים 

סעדיה באשרי

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

 

תקין 

אשכול פיס

גוש עציון 23

תקין

.

 

 

אין WIFI

אשכולות

מבצע משה 39

תקין

.

 

 

תקין

 

אשלים אומנויות

התזמורת 17

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש

תקין 

אתרים

התזמורת 13

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

 יש-תקין

 תקין

בארי

כצנלסון 26

תקין

.

 

 

תקין  

 

בית יעקב

 

יש

.

.

יש

 אין wifi

בני עקיבא תקין

בלקינד

בית לחם 12

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

 

בן גוריון

העצמאות 37

אין דו"ח

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

תקין

הדרים

תמר אבן 11

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

הראל

רמז 11

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

 תקין

ויתקין

אבא הלל סילבר 23

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

 

תקין

זבולון המר

התקומה 12

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש

תקין

 

זלמן ארן

הרצל 119

יש חריגות

.

תקין

 

יתקין

 

חביב

אחד העם 7

יש חריגות

.

 

 

תקין 

חופית

חיל הצנחנים 5

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

 

תקין

 

חפץ חיים

ירושלים 39

יש חריגות

.

 

 

אין WIFI

טביב

גרינשפן 8

תקין

.

 

יש - תקין

יש

ידלין

הירקון 4

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

תקין

יסוד המעלה

צמח 7

יש חריגות

.

 

יש - תקין

תקין 

יפה נוף

בר יוחאי 25

 תקין

.

יש - תקין

 

 תקין 

יצחק רבין

הסוכה 9

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

י תקין

 

ישורון

ירמיהו 13

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

 תקין

 

ישיבה מדעית

הרבנורוק 10

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

אין WIFI

כרמים

היין 2

יש חריגות-ספריה 
יש חריגות 

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

יתקין

מגן אברהם

וילנסקי 2

יש חריגות

.

תקין

 

אין WIFI

מישור הנוף

גיבשטיין 31

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מעון חצב

אבי האסירים 2

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש

תקין

מעלה השמעוני

צ"ג בנות 36

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

תקין

מקיף א' חט"ב דורות

סמילצ'נסקי 22

 יש חריגות

.לעיון בדו"ח המלצות

 תקין

 יש - תקין

תקין

מקיף ב'

הרצל 132

תקין

.

 

יש - תקין

תקין

מקיף ג'

המתנדבים 6

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף ד'

הרצל 119

יש חריגות

.

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף ה'

חלמונית 6

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

 

מקיף ו'

שיבת ציון 1

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף ז'

דוד אלעזר

יש חריגות,
דוח נוסף

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

  תקין

מקיף ז' חט"ב מיכה רייסר גוש עציון 24

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

 תקין

מקיף ח'

בר לב

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף ט'

התזמורת 17

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף ט- חט"ב קריית גנים

נגבה 33

תקין

 

יש - תקין

 תקין

מקיף י'

אבני החושן

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

 תקין

מקיף יא'

ברלב

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

מקיף יב'

הבריגדה 12

תקין

.

 

יש - תקין

תקין

מקיף י"ג גרינשפן 8 תקין

מרחבים

אלקבץ 2

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש

תקין

מתי"א

ירושלים 39

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

 

נגבה

נגבה 31

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

תקין

נווה דקלים

נווה דקלים 53

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

תקין

נווה חוף

חיל השריון 4

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין בעומס  מירבי 
תקין 

 

תקין

נווה עוז

מרים 4

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

נזר ישראל

אורנים 25

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

יש - תקין

 אין WIFI

ניצנים

ויניק 39

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש - תקין

תקין

 

נתיב האולפנה

שדה נחום 4

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

אין WIFI

סיני

נורדאו 47

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

 

עדיני

הרברט סמואל 15

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

 

 תקין

עין הקורא

ברניצקי 29

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

 

תקין

 

פיסגה מרכז הדרכה למורים  תקין

פרס נובל

מעגל השלום 2

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש

תקין

 

רוזן

אברבאנל 32

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

 תקין

רון ורדי

אבי האסירים 2

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

תקין

רזאל

רקפת 31

תקין

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

 אין WIFI

רמז

הרקפת 31

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

 

תקין

 

רננים

החלמונית 6

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

יתקין

 

רעות

ראובן ובת שבע 7

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

 

תקין 

 

שובו

הבריגדה

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

 

אין WIFI

שלמון

שינקין 16

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

 תקין

שקמה

ריב"ל 1

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

תקין

יש - תקין

תקין

שקמים

גולדה מאיר 9

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

בוצעו שינויים כנדרש

יש

תקין

תמיר

ההכשרות 4

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

תקין

 

תרבות

סטפן וייז 13

יש חריגות

לעיון בדו"ח המלצות

 

 

 תקין