פקיד היערות העירוני

 

פקיד היערות העירוני תמונה של עץפקיד היערות העירוני, הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים  (סעיף 15 לפקודת היערות).  בעבר בצע את התפקיד פקיד יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 – תיקון 89 לחוק התכנון והבניה-- נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובניהם, ראשון - לציון.

מינוי פקיד יערות בראשון - לציון אמור לתת מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר בכל הקשור להעתקה/כריתה של עצים.פקיד היערות  מוסמך לפעול בתחום שיפוטה של העיר בכל השטחים, לרבות בשצ"פים (שטח ציבורי פתוח) ובשפ"פים (שטח פרטי פתוח), שדרות, חצרות בשטחים בנויים.

בקשות לכריתת/העתקת עצים שלא במסגרת היתר בניה, יש להגיש  לטיפולו  של מר פיני פרנק, פקיד היערות העירוני, האגף לפיתוח נופי שבמינהל איכות – הסביבה, טלפון 7763325 – 03,  פקס: 9625789 – 03, דוא"ל:   Pinif@rishonlezion.muni.il

יזם/קבלן אשר מעוניין להגיש תכניות להיתר בניה ונדרש ממנו אישור פקיד היערות העירוני, יפנה למינהל ההנדסה (פרטים יפורסמו בהמשך).

הגדרות של עץ בוגר:
1. עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע הוא 10 סנטימטרים לפחות (כולל עצי פרי).
2. במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו 20 סנטימטרים לפחות.
בהתאם לתיקון מס' 6 לפקודת היערות להלן הגדרת "עץ בוגר" במגרש המיועד לבניית מגורים:
"'עץ בוגר'..... עץ במגרש שייעודו בתוכנית בת-תוקף הוא מגורים וקוטר גזעו הוא 20 סנטימטר לפחות".
לגבי עצים שלא במגרש המיועד למגורים הגדרת "עץ בוגר" לא משתנה.
(עצי פרי נכללים ברשימת עצים בוגרים במידה וקוטר הגזע בהתאם להגדרה לעיל).

רשימת רשיונות מאושרים

להלן רשימת התוכניות הנדרשות להגשה לפי סוג התיק:

תיק רגיל כאשר ניצבים עצים במגרש:
הגשה "מקוצרת" הכוללת:

תיק "אין עצים במגרש":

  •  טופס הצהרה – אין עצים במגרש .
  •  מפה טופוגרפית עם סימון שטח הבנייה.
  •  דף ראשון של ההגשה.
  •  צילומים של המגרש.

 תיק "עצים לא מוגנים במגרש"

  •  טופס הצהרה – עצים לא מוגנים במגרש .
  •  מפה טופוגרפית עם סימון העצים ושטח הבנייה.
  •  דף ראשון של ההגשה.
  •  צילומים של העצים.

תיק "שימור עצים"

מסמכים נלווים: