בדיקות קרינה במגרשי ספורטלאור תוצאות הבדיקות שנערכו בשטח ע"י ד"ר יוסף פקר ובהתבסס על העיקרון של "זהירות מונעת " החליטה  העירייה לא לאפשר שימוש באופן זמני בשני המגרשים לכדורסל מעליהם עוברים קווי מתח על,  זאת עד להטמנתם ע"י חברת החשמל עמה נחתם הסכם ע"י עירייה. העבודות להטמנת הקו והעתקת מיקום תחנת המיתוג אמורות להתחיל בעוד כחצי שנה . 
דו"ח מדידות קרינה אלקטרומגנטית במגרשי כדורסל שבין פארק בעברית ותחנת מיתוג "ויקטוריה