תחנת מעבר לפסולת עירונית

תחנת המעבר לפסולת עירונית שוכנת בפאתי העיר ומרכזת למעשה את כל האשפה של תושבי העיר ובעלי העסקים.

לאורך השנים חלה עליה מתמדת בכמות הפסולת המיוצרת במגורים ובעסקים, במקביל למחסור בשטחים זמינים להטמנה, לקשיים בסילוק האשפה ובהתגברות מפגעי הפסולת הפזורים ברחבי העיר.

במסגרת ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה, הקבלן המפעיל את התחנה במסגרת ההסכם מתחייב למחזר מעל ל- 20% מכלל הפסולת הנכנסת לתחנת המעבר.

בתחנת המעבר ממיינים חומרים ברי מחזור לסוגיהם השונים:
קרטון ונייר, סוגי מתכות שונים, בקבוקים ופלסטיק ופסולת גזם, לאחר המיון נמכרת הפסולת לגופים שונים המתמחים במחזורם.

לאחרונה, מנהל איכות הסביבה החל בפיזור מתקני איסוף לבקבוקים, דיסקים וניילונים ברחבי העיר, המחזור מאפשר חיסכון בחומרי גלם בתוליים מצד אחד ומצמצם את כמויות הפסולת והזיהום מצד שני, ועל כן נודעת לו חשיבות גם כלכלית וגם אקולוגית.