3.0.5.8 מקבלות גמלה לשמירת היריון לפי סניף 2010-2014