2015
092. תעסוקה ועבודה
9.3.7.1 - תרשים סטטוס תעסוקה 2015