9.3.7.1 - תרשים סטטוס תעסוקה 2010

2010
092. תעסוקה ועבודה
9.3.7.1 - תרשים סטטוס תעסוקה 2010