9.3.7.1 - תרשים סטטוס תעסוקה 2012

2012
092. תעסוקה ועבודה
9.3.7.1 - תרשים סטטוס תעסוקה 2012