9.0.3 לוח עסקים טעוני רישוי עסקים

2012
091. עסקים, מסחר ותעשייה