8.1.9 לוח 8.19 גמר בנייה פרטית למגורים של דירות לפי גודל דירה בערים הגדולות