8.1.9 לוח 8.19 גמר בנייה פרטית למגורים של דירות, לפי גודל דירה בערים הגדולות