8.2.1-0 לוח 8.21 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הדירות בבניין