8.2.1.1 שטח התחלת בנייה לפי ייעוד בערים הגדולות - גרף