8.2.3.0 שטח ואחוז התחלות בנייה של דירות למגורים בערים הגדולות