8.2.4 לוח 8.24 כבישים סלולים בראשון לציון

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית