8.2.4-1 לוח 8.24 כבישים סלולים בראשון לציון המשך

2004, 2005, 2006, 2007
08. בינוי ותשתית