8.2.4.0 שטח ואחוז גמר בנייה לכל הייעודים בערים הגדולות