8.2.5 לוח 8.25 סלילה הרחבה ושיקום של כבישים והנחת צינורות מים ביוב ותיעול