8.2.5.0 התחלות בנייה פרטית למגורים בערים הגדולות לפי גודל דירה