8.2.6.0 גמר בנייה פרטית למגורים בערים הגדולות לפי גודל דירה