8.2.8.0 דירות חדשות בבנייה פרטית בערים הגדולות

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי בנייה פרטית