8.2.9.0 היתרי בנייה פרטית בערים הגדולות

2003
08. בינוי ותשתית
בינוי בנייה פרטית