8.3.0.0 התחלת בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין