8.3.1.0 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר דירות בבניין