8.3.3.0 גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין

2003
08. בינוי ותשתית
גמר בנייה למגורים בערים הגדולות לפי מספר הקומות בבניין