8.4.1.0 כבישים סלולים בראשון-לציון (חלק א')

2003
08. בינוי ותשתית
כבישים