8.4.1.1 כבישים סלולים בראשון-לציון (חלק ב')

2003
08. בינוי ותשתית
כבישים