8.5.4.0 צריכת מים ביתית ממוצעת

2003
08. בינוי ותשתית
מים