8.6.1.0 פעילות החברה הכלכלית לפיתוח ראשון-לציון בע"מ

2003
08. בינוי ותשתית
החברה הכלכלית לפיתוח ראשון-לציון בע"מ חכ"ר