9.0.0.0 פרק 9 - מבוא וסקירת נתונים

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מבוא