9.0.0.1 שער פרק 9 - עסקים,עבודה ורמת חיים

2004, 2005, 2006, 2007, 2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים