9.0.0.2 מבוא פרק 9 - עסקים עבודה ורמת חיים

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים