9.0.0.3 הגדרות ומקורות

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים