9.0.1 לוח 9.1 בני 20 ומעלה לפי שביעות רצון ממאפיינים שונים של אזור המגורים ומשרותי העירייה, לפי יישוב