9.0.1 לוח 9.1 שביעות רצון מהסביבה לפי יישוב 2006 – הסקר החברתי