9.0.2 לוח 9.2 מדד חברתי כלכלי בערים הגדולות

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים