9.0.3 לוח 9.3 עסקים טעוני רישוי עסקים

2009
091. עסקים, מסחר ותעשייה